Người và ruồi…

Đây là ý tưởng của một nhà điêu khắc nào đó mình không biết tên, chỉ tình cờ gặp được tác phẩm của họ trong lúc tâm trạng không được tốt lắm…

….Có lẽ chính vì lẽ đó nên những góc mình chọn chụp chỉ thể hiện tâm trạng của mình; Mà tâm trạng này chắc không gần lắm với ý tưởng của tác giả, như đành vậy.

…Tuy nhiên, theo đánh giá chủ quan thì ý tưởng của tác giả này rấ thú vị và có nhiều thứ để người xem có thể suy ngẫm, không như hàng chục các ý tưởng khác được để lộn xộn xung quanh…

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s