Hoa của trời

Những bông hoa dù được trồng hay không được trồng, được chăm sóc hay không được chăm sóc vẫn cứ hồn nhiên khoe sắc – ấy là hoa của trời.

Những cánh hoa nhỏ bé, giản dị, âm thầm khoe sắc, mãnh liệt với cuộc sống…

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s