Loằng ngoằng Cheese

Lại Brownie và cheese, nhà còn nhiều phô mai, sợ để lâu quá hư mất thì tiếc, lại hì hụi làm brownie và vẽ vài nét loằng ngoằng bằng phô mai.

Vẫn công thức cũ, nhưng lần này táy máy bỏ thêm chút yagourt vào để vị chua được rõ nét hơn; lần này, hình thức của mấy chú ra lò cũng có vẻ kẻng trai hơn lần trước.

Brownie mà bỏ trong remakin, ăn thì tiện, nướng cũng nhanh chỉ tội phải rửa nhiều chút thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s