Vung & bikini

Vừng rất thích tắm, tắm gì cũng thích nhưng thích nhất là tắm biển.

Lần nào về nội, bố mẹ cũng tranh thủ những buổi chiều nắng ấm, đưa Vừng ra biển.

Đi trên cát Vừng hay nhón chân, chắc là sợ dơ. Vừng thích được bố bế nhảy sóng lắm, cười khanh khách; khi nước biển tạt vào mặt, Vừng nhắm tịt mắt, cười phá lên rồi nói “mặn quá bố ơi”

Dép của bố to ghê!

Dạo chơi ở biển

Nhân viên cứu hộ bờ biển

Múa cờ…cứu hộ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s