“Tranh” do mẹ Vừng “Vẽ”

  • Vốn dĩ, mẹ Vừng cũng thích cọ, thích sơn….dưng mờ, vì tài hèn sức mọn nên giờ đây quyết chí đặt hết ky vọng vào hạt Vừng thích hát và hay khóc nhè…nhưng cũng chưa biết sao vì đối với Vừng, bút màu thường được dùng để ném hơn là để vẽ.
  • CCũng may, internet ngày càng tỏ ra tuyệt vời vì mới tặng mẹ Vừng một thức đồ chơi hay ra trò có tên là Fotosketcher. Đây là em nó: http://softbuzz.net/Windows/Graphic-Apps/Converters-Optimizers/FotoSketcher_21.html

Và đây là một số demo từ em nó:

Ghẹ tươi đơiiiiiiiiiiii

Hai bố con

Hoa cải vườn nhà

Hoa cải vườn nhà 2

Hoa cà trong vườn

 Hoa chưa biết tên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s